Privacy statement

Wanneer verwerken wij je gegevens?

Wij verwerken je gegevens omdat wij dit ofwel nodig hebben om je te bereiken voor het aangeven van nieuws, correspondentie en of bereikbaarheid van jou persoonlijk ofwel omdat we daartoe wettelijk verplicht zijn, ofwel met je toestemming ofwel omdat wij (of een derde) daar een gerechtvaardigd belang bij hebben. Onze gerechtvaardigde belangen staan in deze privacyverklaring omschreven.

Opbouwen van gegevens
Als je SVSB lid bent of je hebt een online SVSB-profiel dan koppelen we de gegevens die we van je ontvangen steeds aan het SVSB-account of online SVSB-profiel.

Bent u een leverancier of partner van ons dan koppelen wij uw relevante gegevens aan uw e-mail adres en in onze agenda en adressendatabase.

Bent u een natuurlijk persoon en bent u geen lid of partner/leverancier dan houden we uw e-mailadres en eenvoudige NAW-gegevens in een Excel bestand bij.

Koppelen zoek/surf gedrag
SVSB-profiel. Ook als je je e-mailadres heeft achtergelaten voor het ontvangen van de Seinpostnieuwsbrief, koppelen we je zoek en surfgedrag op onze website aan dat e-mailadres
Cookies

SVSB gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein hulpbestand dat bij bijvoorbeeld  bij een eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van deze website en voor je gebruiksgemak. Cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website beter laten werken.

Je kan je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle (cookie) informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen. Wij wijzen je er echter op dat dit het gebruik van sommige functionaliteiten op de website kan vertragen of onmogelijk kan maken.

Koppelen gegevens evenement of actie

Als je meedoet met een SVSB-evenement of actie, dan koppelen we de gegevens die je hiervoor moet opgeven aan het SVSB  account, online SVSB-profiel of aan het e-mailadres dat je hebt opgegeven bij het aanvragen van de Seinpost-nieuwsbrief.

Op welke rechtsgronden verwerken wij je gegevens?
Wij verwerken je gegevens omdat wij dit ofwel nodig hebben voor het bereiken van je, het sturen van nieuwsbrieven of het gebruiken van je ervaringen t.b.v. de uitvoering van onze taken, ofwel omdat we daartoe wettelijk verplicht zijn, ofwel met je toestemming ofwel omdat wij (of een derde) daar een gerechtvaardigd belang bij hebben.
Met welke externe partijen delen we je gegevens?

We verstrekken nooit gegevens aan derden anders dan na uitdrukkelijke toestemming van jou zelf. Zoals gezegd werken we soms samen met externe dienstverleners. Zij mogen je gegevens uitsluitend gebruiken voor het uitvoeren van de desbetreffende diensten. Je gegevens mogen ze niet zelfstandig gebruiken of doorgeven. Ook kan het zijn dat we door overheidsinstanties of andere partijen wettelijk worden verplicht om je gegevens af te staan. We delen dan alleen de strikt noodzakelijke gegevens.

Waar worden je gegevens opgeslagen?
Voor het verkrijgen en bewaren van bepaalde gegevens werken we met verschillende applicaties. Om je privacy te waarborgen, zijn deze applicaties aan strenge regels gebonden.  De applicaties zijn:

Word, Excel, een afspraken programma en een kalender en het contacten programma “mailpoet voor WordPress”

In deze apps zijn normaliter je naam, adres, telnummer en e-mailadres opgenomen   dhr./mevr.  Als wij andere gegevens willen opnemen vragen wij daarvoor je toestemming.

 

Links naar andere websites
Op www.SVSBdenhaag.nl staan (als service) een aantal links naar websites of e-mailadressen van onze partners of collega ‘organisaties. Als je daarop klikt, wordt de website van die partner geopend. Zodra je op de website van een van onze partners bent, is het privacy beleid van die partner van toepassing.
Wat moet u met nep-berichten?

SVSB  maakt geen gebruik van e-mails en of andere uitingen waarin gevraagd wordt om gegevens te verstrekken. Ondanks zorgvuldige beveiliging kan er altijd iets misgaan. Hou je altijd bij e-mails van de SVSB (of iedere andere e-mail) aan de volgende gebruikelijke regels:

  • Wij raden je aan om altijd de afzender van de e-mail te checken. Officiële e-mails van SVSB kan je herkennen aan de afzender met het mailadres naam@svsbdenhaag.nl
  • Acties van SVSB op Facebook zijn altijd direct gelinkt aan onze Facebookpagina www.facebook.com/SVSB of linken door naar onze website https www.SVSBdenhaag.nl
  • SVSB gebruikt (nog) geen sms of WhatsApps voor nieuws.

Twijfel je over de echtheid van een e-mail van SVSB, neem dan contact met ons op. Op veiliginternetten.nl vind je meer informatie over wat je kan doen en laten om veilig te internetten.

Bewaartermijn gegevens
SVSB zal verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor deze gegevens zijn verzameld.
Heb je vragen of klachten?
Heb je vragen over je gegevens, de manier waarop we daarmee omgaan of over deze privacyverklaring? Dan kan je contact opnemen met ons per  e mail 

Bij klachten, over bijvoorbeeld de manier waarop we je gegevens gebruiken of hoe we op je privacy gerelateerde vragen reageren, kan je indien nodig een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.( AP).

Je gegevens wijzigen of wissen
Je gegevens wijzigen of wissen
Als je graag wilt weten welke gegevens we van je hebben, kan je dat aan ons vragen. Mochten bepaalde gegevens niet kloppen, dan kunnen we deze voor je wijzigen. Gegevens van je Seinpost-nieuwsbrief profiel of indien van toepassing je online SVSB-profiel kan je bovendien altijd zelf aanpassen.

Ook kan je ons vragen je gegevens te wissen en om deze niet meer te gebruiken. Als je eerder toestemming hebt gegeven, kan je deze weer intrekken. Wel mogen we (als dat nodig mocht zijn) de gegevens bewaren waarvoor je al toestemming had gegeven. In een aantal gevallen kan je ook aangeven je gegevens te ‘beperken’. We zorgen dan dat je gegevens niet worden gebruikt zonder je toestemming.

In sommige gevallen mogen we je verzoek weigeren, bijvoorbeeld als je ons vraagt je gegevens te wissen, maar we die nodig hebben voor belastingtechnische/wettelijke redenen of als bewijs bij klachten. Als dit het geval is, hoor je dat zo snel mogelijk van ons.

Wie is er verantwoordelijk voor je gegevens?

SVSB, is de verantwoordelijke voor de verwerking van je gegevens.

Gebruikte begrippen en afkortingen in het privacy statement

SVSB                  Senioren VSB bank

AP                       Autoriteit Persoonsgegevens

AVG                    Algemene Verordening Gegevensbescherming

Derden:            Anderen die niet onder de verantwoordelijkheid of het rechtstreekse gezag van de    SVSB vallen

Verstrekking van gegevens: het geven of leveren van persoonsgegevens door de SVSB aan anderen.